For Carriers

Own a vehicle or fleet? We'd be happy to work with you. Fill out the contact form and we'll tailor the terms of our collaboration to meet your needs.

Our business partners can expect:

  • Long-term and stable cooperation;
  • Competitive rates
  • Timely payment
  • Possible quick pay discount;
  • Availability of the forwarder

TransRisk's Super Payer confirms our payment credibility:

I agree to the processing of my personal data as described in the above contact form for the purpose of receiving a response to my enquiry.

I declare that I have been informed of the Personal Data Controllers registered office address and full name, as well as the purpose and basis for processing my personal data, as well as my right to access, rectify, or erase my personal data from the Controllers databases, as well as processing restrictions, data transfer to another data controller, or objecting to data processing, and the right to file a complaint with the Personal Data Protection Office. I declare that I voluntarily provided my personal data.

  • Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Connect Logistics Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą: 30-128 Kraków, ul. Przybyszewskiego 17B , zarejestrowana: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem: 0000574257 NIP: 6772392397, Regon: 362465661
  • Wycena nie stanowi warunków umowy, nie jest zobowiązująca i zawiera przybliżoną ofertę cenową za opisany transport w danej chwili. Cena może ulec zmianie w zależności od sytuacji rynkowej.