Działalność społeczna

Nasz zespół każdego roku bierze udział w akcji organizowanej przez Szlachetną Paczkę. Nasze działania nie ograniczają się jedynie do skompletowania paczek, ale również osobiście dostarczamy je do podopiecznych akcji. Dzięki tym działaniom mamy realny wpływ na poprawę sytuacji potrzebujących rodzin i umocnienie pozytywnych relacji w zespole.